Sidhuvudbild
Meny

Vårdadministrativa tjänster

160205-Gamla-stan.jpg

Zander Medical Webscript AB (ZMW) erbjuder kvalitativa, kostnadseffektiva administrativa tjänster inom vård- och forskningsadministration. Vi har lång erfarenhet och stor flexibilitet för att kunna stödja din verksamhet.
ZMW hjälper dig med traditionella vårdadministratörsuppdrag med transkribering, forskningsadministration, lednings- eller projektuppdrag. Arbetar med såväl svenska och engelska.

Ibland inträffar saker på en arbetsplats som snabbt behöver en lösning. Ni kan behöva lösgöra vårdadministrativ personal för andra projekt än att skriva journaler. Vi kan där hjälpa till så att ni får större organisatorisk flexibilitet och kan avlasta din/er verksamhet.

IMG_0827.jpg

Helena Zander Ögren, VD ZMW

Zander Medical Webscript AB
Brunbärsvägen 2, 114 21 Stockholm
Mobil: 0739-875879, E-post: helena.zander.ogren@zmw.se, Webbsida: http://www.zmw.se

Logga in Hemsida från Lawebb Logga in