Sidhuvudbild
Meny

Tjänster

Medicinsk vårdadministration

Patientadministration
Det finns en mängd administrativa uppgifter runt patienten som ZMW kan utföra.

Journalskrivning - på plats eller distans
Det finns idag olika lösningar för att hantera journalskrivning på distans. ZMW utgår ifrån ditt behov och försöker specialdesigna det administrativa arbetet utifrån dina önskemål och förutsättningar.

Klassifikation och kodning
Vi är utbildade i ICD-klassifikation samt DRG- och KVÅ-kodning.

Ekonomiadministration
ZMW bistår i arbetet med ekonomisk rapportering och uppföljning till kliniken/mottagningen. Är väl insatt i Region Stockholms olika ekonomiska portaler.

It-administration
Idag är det viktigt att arbetat med de vårdadministrativa systemen fungerar. Vi har erfarenhet och kunskap i olika IT-relaterade frågor.

Rutiner
Vill ni skapa bättre rutiner i er verksamhet? Vi kan hjälpa till att skapa dessa runt det vårdadministrativa arbetet.

Försäljning av diktafoner
Det finns olika dikteringsutrustningar på marknaden och vi kan hjälpa dig att hitta rätt.

Forskningsadministrativa tjänster

Transkribering
I olika forskningssammanhang behövs djupintervjuer och forskaren kan lägga sin tid på annat än att renskriva intervjun.
Diktera de vetenskapliga artiklarna så skriver vi dem.
ZMW tar hand om transkriberingen digitalt.

Forskningsadministration
ZMW bistår i ansökningsförfaranden till olika vetenskapliga fonder, söker vetenskapliga artiklar, upprättar meritförteckningar och bistår i ekonomiadministrationen.

Övriga tjänster

Ledarskap
Rådgivning i vårdadministrativa frågor och problemställningar kring i den dagliga driften för effektivare vårdarbete.

Konferensarrangemang
Behöver du ordna en konferens eller möte? Flerårig erfarenhet av mötesarrangemang.

Utbildning och föredrag
Helena har lång erfarenhet av vårdadministration och kan anlitas som föredragshållare om t ex "Förr och nu för medicinska sekreterare". Ni kanske vill ha en inspirationsföreläsning för era medicinska sekreterare, hör av er så specialanpassar vi ett föredrag.
Helena utbildar även inom det vårdadministrativa systemet TakeCare.

Zander Medical Webscript AB
Brunbärsvägen 2, 114 21 Stockholm
Mobil: 0739-875879, E-post: helena.zander.ogren@zmw.se, Webbsida: http://www.zmw.se